Login
Main menu

Podívejme se teď detailnění na výsledky v této kategorii. Nové poznatky v oblasti ergonomie a lékařství spolu s postupnou implementací některých zásad normy I-size, vytvářeji v této velmi konkurenční kategorii silný inovační tlak. Tlak o to větší, že rozhodnutí o autosedačce dnes dělají rodiče v kontextu celkového řešení přepravy a mobility nejen dítěte, ale i celé rodiny. Z testu jsme vybrali dva měřené parametry, tj. zatížení při čelním a bočním nárazu, polde jejichž průměru jsme výsledky uspořádali. Ostatní parametry nejsou v testu měřené, ale jsou spíše hodnocením, které by si rodiče měli udělat sami, podle svého životního stylu, při výběru autosedačky.

 

Co je důležité? Autosedačku kupujeme kvůli bezpečnosti, někdo možná protože je to nařízeno. Důležitá je bezpečnost při čelním nárazu, neboť 56% nehod v evropě končí čelním nárazem. Bočním nárazem končí cca 20% nehod. Dříve byla důležitým parametrem také hmotnost. Pokud nesete autosedačku cca 3-5kg s dítětem 8-9 kg tak se pořádně pronesete. Avšak s dostupností kompatibilních podvozků, do kterých můžete autosedačku upevnit, a dále s ní jet jako s kočárkem, přestala být hmotnost autosedačky limitující. Spíše se začala řešit kompatilita mezi autosedačkami a podvozky. Tento aspekt spotřebitelské testy dosud neřeší. A úplnou novinkou je mobilita. To že je v rodině novorozenec, nemusí dnes nutně znamenat rezignaci na dosavadní životní styl. Dítě se může stát účastníkem většiny činností rodiny. Může cestovat autem, také letadlem, máte ho s sebou při nákupech nebo při posezení v restauraci. Byly vyvinuty velmi lehké a přitom skladné podvozky, vhodne pro upevnění autosedaček. Byla vytvořena metodika testů autosedaček při jejich použití v letadlech. Ale klíčovým prvkem této mobility pro nejmenší děti, je nově pojatá autosedačka, vybavena funkcemi pro změnu geometrie lůžka, umožňujícími delší pobyt dítěte v autosedačce bez negativního vlivu na jeho zdraví. Ani toto eurotest autosedaček neřeší.

Vítězem letošního testu 2014 se stala autosedačka Recaro Privia na bázi Recaro fix. Velmi vyrovnaný výkon v oblasti čelního i bočního nárazu (0,9/0,9) ji přinesl dosud v testu nikdy neudělenou celkovou známku 1,3.  Informace výrobce.

Kromě autosedaček nabízejí někteří výrobci hluboké vaničky kočárků, uzpůsobené pro přepravu dítěte ve vozidle. Výhodou je zcela rovná poloha pro dítě, což je v prvních měsících jeho života ( dokud samo nedrží hlavičku) optimální z hlediska páteře a dýchání. Nevýhodou je, že vanička zabírá ve vozidle prakticky dvě místa. Z hlediska bezpečnosti jsou naměřené hodnoty zatížení při čelním nárazu dvakrát vyšší než u autosedaček. Zatížení od bočního nárazu naopak vychází nižší.