Login
Main menu

talaVeletrh PRODÍTĚ už šestým rokem láká vystavovatele k předvedení sortimentu výrobků určených pro děti. Na své si přijdou i návštěvníci, během jediného dne si udělají vynikající přehled o produktech, které jim nabízí současný trh.

Manažer veletrhu PRODÍTĚ Radek Talafous (34), který stál u zrodu projektu prozradil pozadí jeho příprav a realizace.

 

 
 
 
 

Co dalo podnět vzniku veletrhu PRODÍTĚ?

 

Předchůdcem projektu PRODÍTĚ byl veletrh X - ART, ze kterého vyčleněním segmentu dětského zboží vznikl samostatný veletrh. Důvody tohoto kroku byly jednoznačné: porodnost šla nahoru a tím i zájem o dětské zboží. Také se změnily preference spotřebitelů. Po prvotním nadšení z velké masy zboží začali spotřebitelé žádat spíše kvalitu, více informací a bezpečnost. Toto vše jim veletrh může poskytnout.  

 

Je veletrh PRODÍTĚ ve srovnání s veletrhy podobného charakteru něčím výjimečný?

Čím?
 

PRODÍTĚ má největší přehlídku kočárků a autosedaček a to i ve srovnání s konkurenčními akcemi v České republice a na Slovensku. Tomu veletrhy podobného zaměření, ať už se jedná o komplex vystavovatelů, obchodníků, výrobců a dodavatelů z této branže, mohou jen těžko konkurovat. Zároveň veletrh PRODÍTĚ není jenom o kočárcích, ale i o dalších potřebách pro děti a jejich maminky, nebo budoucí maminky. Na návštěvníky nezapomínáme ani s doprovodným programem, který je koncipován právě na cílovou skupinu - malé děti, případně rodiče s malými dětmi. I tím se od ostatních akcí podobného typu odlišuje. 

 

Snesl by mezinárodní srovnání?

 

Určitě. Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s největšími světovými veletrhy, ale ve středoevropském měřítku patří mezi ty větší a úspěšnější.

 

Lze sledovat v současné době nějaké výrazné tendence, či trend ve vystavovatelství?

 

Veletrh je marketingový nástroj firem, musí reagovat na momentální potřeby vystavovatelů. A zároveň nelze opomínat návštěvníky.

Osvědčilo se nám vyhradit první den pro odbornou veřejnost. Vystavovatelé tak mají více času a prostoru navazovat obchodní kontakty a věnovat se obchodním vztahům.

Další dny jsou otevřeny široké veřejnosti. Vystavovatelé tak mohou představit svůj sortiment i koncovým zákazníkům.

 

Čím se při přípravě projektu necháváte inspirovat?

 

Zpětnou vazbou od vystavovatelů a ohlasy návštěvníků. A zároveň je to srovnání s různými veletrhy v regionu s podobným zaměřením.

 

Jakým způsobem se k těmto informacím dostáváte?

 

S vystavovateli jednám osobně nebo po telefonu. Návštěvníci buďto píšou maily a telefonují přímo nám, nebo poskytují své postřehy vystavovatelům, kteří nám je následně zprostředkují. Srovnání s konkurenčními veletrhy nejlépe získáte, když se tam přímo zajedete podívat. Dále během veletrhu probíhá průzkum, který pro nás dělá externí agentura. Ptají se návštěvníků i vystavovatelů, využívají k tomu dotazníky s předdefinovanými odpověďmi, ale součástí jsou i doplňovací otázky, kde dotazovaný může vyjádřit svůj názor přímo, aniž by byl omezen výběrem z několika málo možností.

 

Čemu je nutné se při přípravě veletrhu vyvarovat?

 

Radikálním změnám, které by nebyly odsouhlaseny a projednány s hlavními účastníky - vystavovateli, a zároveň nepracovaly i s názory návštěvníků. Pokud plánujeme nějakou inovaci, je dobré mít záměr dopředu tak nastavený, aby bylo možné v průběhu předcházejícího ročníku projednat plánované změny jak s vystavovateli, tak získat vyjádření návštěvníků, ať už formou rozhovoru, či dotazníkového průzkumu.

 

Co vás na minulém ročníku obzvláště potěšilo?

 

Spokojenost vystavovatelů a návštěvníků…

 

Čím a jak se spokojenost měří?

 

Myslím si, že je to hrozně jednoduše měřitelné. Když mluvíte s vystavovateli, tak to první, co vám většinou hned řeknou, jsou případné nedostatky a problémy. Já představuji tvář veletrhu, a proto se na mě lidé obrací i s problémy, které s mou prací přímo nesouvisí, například problémy s ostrahou, či špatné parkování. Ty pozitivní věci vám sdělí až následně. Nicméně, když mi např. 28 z  30 vystavovatelů na konci veletrhu řekne, že jim přišla ta správná skupina z řad obchodníků i koncových zákazníků a uskutečnili tedy dobrý obchod, tak to pro mě má zásadní vypovídací hodnotu.

 

A s čím jste nebyl spokojen?

 

Vyjádřím se k aktuální situaci. Je tady finanční krize, nástup recese. PRODÍTĚ mělo na základě trendového růstu minulých ročníků dobré vyhlídky na rozšíření do dvou pavilonů. Ovšem nyní jsou lidé opatrnější a více vyčkávají. Vystavovatelé pociťují mírný útlum v poptávce. Zákazníci čekají, zda-li budou nižší ceny, jestli nepřijdou o práci a budou si muset koupit něco z druhé ruky...  Což se projevuje na ekonomických výsledcích vystavovatelů a jejich opatrné poptávce po výstavní ploše.

Veletrh bude letos vypadat výborně, bude plný pavilon a atraktivní doprovodný program. Ale měli jsme chuť to dát do dvou pavilonů, a to v této situaci nenaplníme.

 

Jak bude vypadat doprovodný program?  

 

Připraveny jsou různé soutěže a atrakce pro děti. V sobotu vystoupí Dagmar Patrasová. Bude tam dětský koutek, kde můžou rodiče na chvíli zanechat děti a jít se podívat na další veletrhy, které probíhají souběžně s veletrhem PRODÍTĚ, což je veletrh bydlení MOBITEX a výstava RYBAŘENÍ.

Nově máme zapůjčené exponáty z iQ parku v Liberci (science centrum s cílem popularizovat vědu- pozn. redakce), jsou to různé dovednostní exponáty spíš pro děti školního věku, tedy od šesti let. Oproti minulým ročníkům jsme do programu PRODÍTĚ zařadili věci z modelářské branže, které byly původně součástí výstavy MODELY BRNO. Návštěvníci si mohou prohlédnout modelové městečko. Nebo model parní železnice, kde se děti budou moci svézt na vláčcích. 

 

Je něco, nač se během 6. ročníku osobně těšíte? Proč?

 

Těším se na to... A teď je otázka jestli se to podaří... Že i přes problémy, které se projevují v ekonomice, bude veletrh PRODÍTĚ úspěšný a přijdou obchodníci, kteří udělají dobré obchody s našimi vystavovateli. Těším se, že to takhle dopadne, protože zatím takové máme náznaky: pavilon bude plný, vystavovatelů máme dostatek a pokud se vydaří i návštěvnost, tak si nemůžeme nic jiného přát.

 

Co, podle vašeho názoru, letos návštěvníci nejvíce ocení?

 

Jako v minulých letech návštěvníci mohou ocenit skutečně komplexní a největší přehlídku kočárků a autosedaček a dalšího dětského zboží, kterou jinde než tady neuvidí. Veletrh nabízí srovnání na jednom místě, v jeden den. Rovnou si mohou porovnat vlastnosti kočárku, který se jim líbí a srovnat si výhody a nevýhody o expozici dál. Tím odpadá nutnost objíždět jednotlivé obchody. A na rozdíl od internetu si výrobek mohou vyzkoušet a osahat. 

Navíc dostanou ten nejlepší popis výrobku, protože jim výklad podají přímo lidé z firmy, která konkrétní produkt buď sama vyrábí nebo je jeho výhradním dovozcem.

 

Jaká jsou kritéria, abyste veletrh zhodnotil jako úspěšný?

 

Měřitelná a neměřitelná v číslech.

Máme samozřejmě ukazatele, které se týkají obsazení prodejní plochy, finančních výsledků, počtu návštěvníků a vystavovatelů. Ale i když ta čísla dopadnou dobře, stále to ještě nemusí znamenat, že veletrh byl úspěšný.

Proto to druhé kritérium, a tím je celková spokojenost vystavovatelů a návštěvníků. Může přijít méně návštěvníků, ale jsou to ti správní návštěvníci a utratí více peněz. Potom menší počet návštěvníků automaticky neznamená negativní informaci. Tak je to i s vystavovateli, může být méně vystavovatelů na menší ploše a návštěvníci budou přesto více spokojeni, protože najdou přesně ty věci, o které mají zájem. Proto je třeba zohlednit obě měřítka.

A samozřejmě veletrh není jenom o tom bezprostředním obchodu, který se uskutečnil na veletrhu, ale má ještě dobíhající efekt. Teprve se čtvrtletním nebo půlročním zpožděním vystavovatel vidí, zda-li se mu nějakým způsobem zvedl prodej a zda vzrostlo povědomí o jeho novém výrobku, který prezentoval na veletrhu.  

 

Jaký byl minulý ročník?

 

Minulý veletrh hodnotím jako úspěšný. Proto jsme plánovali rozšířit výstavní plochu do dvou pavilonů. Ale jak už jsem říkal, v té situaci, kdy panuje zvýšená opatrnost, zůstane u jednoho pavilonu. 

 

Jak hodnotíte spolupráci s inženýrem Fiedlerem?

 

Určitě pozitivně. Naše pracovní vztahy jsou velmi korektní a dobré. Pan inženýr Fiedler mně poskytuje určitou pomoc, co se týče odbornosti v této branži. Já jako tvůrce veletrhu se spíše starám o procesní záležitosti. Ale informace, jak to v branži chodí nebo jaké jsou trendy, jsou pro mě velmi důležité. Bez nich nemohu veletrh dobře připravit. S inženýrem Fiedlerem spolupracujeme od počátků veletrhu a ta spolupráce je výborná.

 

Proč by návštěvníci neměli vynechat stánek, kde bude vystavovat firma Fiedler mimo jiné i kolekce vlastní módní značky Rialto?

 

Expozice pana Fiedlera má tři základní segmenty, které může návštěvníkovi nabídnout. Za prvé jsou to kočárky Inglesina, což je jedna z prestižních značek kočárků.

Dále je to těhotenská móda, což je zajímavé pro budoucí maminky. Takovou nabídku má jako jeden z mála vystavovatelů.

Třetí skupinu její nabídky tvoří další doplňkové věci pro malé děti, například značka Bébé-jou a další. Čili maminky na této expozici naleznou téměř vše, co budou potřebovat.

 

Máte pro Rialto nějaké doporučení?

 

Já si myslím, že pan Fiedler je už natolik zkušený vystavovatel, že bych mu nedal žádné nové doporučení. Prezentaci na veletrhu vždy pojme jako přehlídku vystavovaných výrobků určenou pro širokou veřejnost. Vedle toho neopomíjí rozvíjet obchodní činnost. Využívá možnosti oslovit své obchodní partnery, pozvat je na expozici a představit jim novinky, spolu s celým sortimentem firmy.  

 

Jak hodnotíte kolekce dámské a těhotenské módy, které Rialto na veletrhu prezentuje?

 

Myslím si že Rialto dělá kvalitní a zajímavé věci. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by značka neměla úspěch i na trhu mimo Českou republiku: v Německu a Rakousku, což jsou jedny z nejnáročnějších trhů v Evropě, ne-li na světě. 

 

Žena oblečená v Rialtu by se vám líbila?

 
Určitě!